W związku z pandemią koronowirusa na Świecie i sytuacją epidemiologiczną w Polsce, sektor parków rozrywki, parków tematycznych, atrakcji outdoorowych i indoorowych, a także miejsc spotkań i spędzania czasu wolnego są obecnie trwale zamknięte. Parki rozrywki są gotowe na przyjęcie klientów. Działa już Stowarzyszenie zrzeszające dużą część podmiotów operujących na rynku.

Według uzyskanych przez nas informacji, w odpowiednich departamentach ministerstw zostały powołane zespoły robocze, które pracują nad przywróceniem do życia kolejnych sektorów gospodarki. Postanowiliśmy zrzeszyć się, aby pomóc stronie rządowej, w skorzystaniu z wypracowanych przez nas rozwiązań w sferze bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w warunkach nowej normalności – mówi Magdalena Sroka, prezes Alvernia Planet”

Parki rozrywki zrzeszone w Stowarzyszeniu Turystyki i Atrakcji Rodzinnych wypracowały wspólne rozwiązania, w oparciu o rekomendacje WHO i rozwiązania przyjmowane przez największe obiekty tego typu na świecie, które pozwolą bezpiecznie otworzyć obiekty kiedy będzie to możliwe. Podmioty zgrupowane w organizacji odwiedziło w ubiegłym roku prawie 3 mln osób, a jest to tylko część rynku.

Atrakcje czasu wolnego i przemysł spotkań są istotnymi elementami branży turystycznej, ta zaś jest trzecią co do wielkości dziedziną światowej gospodarki. Branża ta ma niezwykle istotny wpływ na kształtowanie rynku pracy i krajobrazu kulturowego, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie – niejednokrotnie – atrakcje turystyczne, w tym atrakcje sezonowe, stanowią główne źródło utrzymania dla mieszkańców regionu.

Dodatkowo, oferta spędzania czasu wolnego ma niezwykle istotny wymiar społeczny oraz edukacyjny. Od lat z wielką starannością obiekty realizują ideę edutainment (nauki przez rozrywkę), oferując klientom wiedzę z zakresu historii, nauk przyrodniczych i ścisłych, literatury oraz kultury. Budujemy tożsamość narodową Polaków poprzez przybliżanie historii Słowian, legend słowiańskich i polskich, najważniejszych ikon kultury masowej czy historii Polski.

Nasz obiekt, należy w tej chwili do najnowocześniejszych na świecie. W ciągu kilku lat osiągnęliśmy to, do czego parki w bardziej rozwiniętych krajach dochodziły dekadami. Jesteśmy świadomi istniejącej sytuacji, a bezpieczeństwo było i jest dla nas absolutnym priorytetem. Jesteśmy pewni, absolutnego bezpieczeństwa, które jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom, w sterylnych niemalże warunkach. Dodam, że co roku prowadzimy symulację, różnych awaryjnych zdarzeń, które mogą wydarzyć się w parku. Na scenariusz wybuchu nagłej epidemii w parku, byliśmy gotowi już nawet rok temu – ćwiczyliśmy to – mówi Marek Goczał, właściciel Energylandii.

Czas wspólnie spędzony w naszych atrakcjach jest dedykowany przede wszystkim rodzinom z dziećmi – czas ten ma niewątpliwie istotny wpływ na integrację tych rodzin oraz ich rozwój. Atrakcje parków, podobnie jak inne instytucje kultury, w tym m.in. muzea, uczą dorosłych różnych form wspólnego spędzania czasu z dziećmi. Dzieciom natomiast dają szansę na wspólne działania i czas poświęcony przez rodziców tylko im. Ta forma budowania i wzmacniania relacji rodzinnych ma ogromny wpływ na jakość i siłę relacji społecznych.

Rozumiemy w pełni i popieramy konieczność zachowania dystansu społecznego i rekomendacje sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego. Postulujemy jednak, aby zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej były w maksymalnym zakresie wspólne dla wszelkich branż i nie wykluczały żadnego z podmiotów obiegu gospodarczego czy społecznego.

Mamy świadomość, że tylko wspólne, solidarne i skoordynowane przez oficjalnych przedstawicieli państwa działania, dadzą nam szanse na pokonanie kryzysu wynikającego zarówno z pandemii jak i zamknięcia gospodarki. Mamy również świadomość jak ważne dla wszystkich obywateli jest transparentne i odpowiedzialne prowadzenie działań tak, aby we wzajemnym zaufaniu zacząć normalizować życie społeczne i gospodarcze w naszym kraju.

Parki położone zwykle na dużych areałach, są gotowe w każdej chwili na przyjęcie klientów z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych. Wśród rozwiązań, które proponuje Stowarzyszenie są m.in. kontrole temperatury personelu i gości czy specjalne zespoły dezynfekcyjne – działające cały czas w trakcie otwarcia parku. Dekontaminacja całych parków po zamknięciach, specjalne szkolenia obsługi czy oddzielenie stanowisk kasowych od klientów na wzór tego jaki stosują obecnie inne instytucje. Dokument otrzymał każdy członek Stowarzyszenia.

Po wielotygodniowej izolacji i reżimowym zachowywaniu zasad i wyrzeczeń chcemy żeby nasze rodziny miały szanse w te wakacje – które niewątpliwie będą inne niż dotychczas, podczas których będziemy zmuszenie do rezygnacji z wielu zaplanowanych wyjazdów i atrakcji, na chwilę wytchnienia i beztroskiej rozrywki, na chwilę bycia razem w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.

Członkami Stowarzyszenia Turystyki i Atrakcji Rodzinnych są m.in. Energylandia, Rabkoland, Alvernia Planet, Zaurolandia, Farma Iluzji, Loopys World.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *